תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Larry Abramson

לארי אברמסון

Israeli,
born South Africa 1954
From the series Vera Icon, 1994
Oil on paper, 70X 50 cm
Collection of the artist

ישראלי,
נולד בדרום-אפריקה ב-1954
מן הסידרה "ורה איקון", 1994
צבעי-שמן על נייר, 50X70 ס"מ
אוסף האמן
Memorabilia | מזכרת נצח

Attributed to Jacob Gerritsz Cuyp |  מיוחס ליקוב חֶריץ קויפ Pablo Picasso |  פבלו פיקאסו Portrait miniatures | דיוקני מִזערת Portrait miniatures | דיוקני מִזערת Portrait miniatures | דיוקני מִזערת Fan decorated with family portraits | מניפה מעוטרת בדיוקני משפחה Bianca Eshel-Gershuni | ביאנקה אשל גרשוני Esther Knobel | אסתר קנובל Larry Abramson | לארי אברמסון Ephraim Moses Lilien |  אפרים משה ליליין Ephraim Moses Lilien |  אפרים משה ליליין Reconstructed wall from the Ortenau family home |  קיר משוחזר מבית משפחת אורטנאו


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009