תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Reconstructed wall from the Ortenau family home

קיר משוחזר מבית משפחת אורטנאו

Bad Reichenhall, Germany
Early 19th century - 1939
The Israel Museum, Jerusalem
Gift of Erich and Cornelie Ortenau, Munich, with
the help of the Ellern Family Foundation,
Jerusalem

באד רייכנהאל, גרמניה,
ראשית המאה ה- 19 עד 1939
מוזיאון ישראל, ירושלים
מתנת אריך וקורנליה אורטנאו, מינכן, בסיוע קרן בית אלרן, ירושלים
Memorabilia | מזכרת נצח

Attributed to Jacob Gerritsz Cuyp |  מיוחס ליקוב חֶריץ קויפ Pablo Picasso |  פבלו פיקאסו Portrait miniatures | דיוקני מִזערת Portrait miniatures | דיוקני מִזערת Portrait miniatures | דיוקני מִזערת Fan decorated with family portraits | מניפה מעוטרת בדיוקני משפחה Bianca Eshel-Gershuni | ביאנקה אשל גרשוני Esther Knobel | אסתר קנובל Larry Abramson | לארי אברמסון Ephraim Moses Lilien |  אפרים משה ליליין Ephraim Moses Lilien |  אפרים משה ליליין Reconstructed wall from the Ortenau family home |  קיר משוחזר מבית משפחת אורטנאו


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009