תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Pablo Picasso

פבלו פיקאסו

Spanish, active Spain
and France, 1881-1973
The Shadow on the Woman, 1953
Oil on canvas
103.7X 97.7 cm
Permanent loan to the Israel Museum
from the Sam and Ayala Zacks Collection
L-B92.026

ספרדי, פעל בספרד
ובצרפת, 1973-1881
הצל על האישה, 1953
צבעי-שמן על בד
97.7X 103.7 ס"מ
השאלת-קבע למוזיאון ישראל
מאוסף סם ואילה זקס
Memorabilia | מזכרת נצח

Attributed to Jacob Gerritsz Cuyp |  מיוחס ליקוב חֶריץ קויפ Pablo Picasso |  פבלו פיקאסו Portrait miniatures | דיוקני מִזערת Portrait miniatures | דיוקני מִזערת Portrait miniatures | דיוקני מִזערת Fan decorated with family portraits | מניפה מעוטרת בדיוקני משפחה Bianca Eshel-Gershuni | ביאנקה אשל גרשוני Esther Knobel | אסתר קנובל Larry Abramson | לארי אברמסון Ephraim Moses Lilien |  אפרים משה ליליין Ephraim Moses Lilien |  אפרים משה ליליין Reconstructed wall from the Ortenau family home |  קיר משוחזר מבית משפחת אורטנאו


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009