תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Attributed to Jacob Gerritsz Cuyp

מיוחס ליקוב חֶריץ קויפ

Dutch, 1594-1651/2
Portrait of Herman Myndert and His Wife
Oil on canvas, 78 X 63 cm
The Israel Museum, Jerusalem
Bequest of Elisabeth Andriesse, New York,
through the America-Israel Cultural Foundation
B64.04.3550

הולנדי, 1651/2-1594
דיוקן הרמן מיינדרט ורעייתו
צבעי-שמן על בד, 63X78 ס"מ
מוזיאון ישראל, ירושלים
עיזבון אליזבט אנדריאסי, ניו-יורק,
באמצעות קרן התרבות
אמריקה-ישראל


Memorabilia | מזכרת נצח

Attributed to Jacob Gerritsz Cuyp |  מיוחס ליקוב חֶריץ קויפ Pablo Picasso |  פבלו פיקאסו Portrait miniatures | דיוקני מִזערת Portrait miniatures | דיוקני מִזערת Portrait miniatures | דיוקני מִזערת Fan decorated with family portraits | מניפה מעוטרת בדיוקני משפחה Bianca Eshel-Gershuni | ביאנקה אשל גרשוני Esther Knobel | אסתר קנובל Larry Abramson | לארי אברמסון Ephraim Moses Lilien |  אפרים משה ליליין Ephraim Moses Lilien |  אפרים משה ליליין Reconstructed wall from the Ortenau family home |  קיר משוחזר מבית משפחת אורטנאו


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009