תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Ephraim Moses Lilien

אפרים משה ליליין

born Galicia,
active Germany and Palestine, 1874-1925
Morning Reading, 1909
Etching, 32 X 35 cm
The Israel Museum, Jerusalem
Gift of the artist’s family
B74.09.2456

יליד גליציה,
פעל בגרמניה ובארץ-ישראל, 1925-1874
קריאת בוקר, 1909
תצריב, 32X35 ס"מ
מוזיאון ישראל, ירושלים
מתנת משפחת האמן

   

Memorabilia | מזכרת נצח

Attributed to Jacob Gerritsz Cuyp |  מיוחס ליקוב חֶריץ קויפ Pablo Picasso |  פבלו פיקאסו Portrait miniatures | דיוקני מִזערת Portrait miniatures | דיוקני מִזערת Portrait miniatures | דיוקני מִזערת Fan decorated with family portraits | מניפה מעוטרת בדיוקני משפחה Bianca Eshel-Gershuni | ביאנקה אשל גרשוני Esther Knobel | אסתר קנובל Larry Abramson | לארי אברמסון Ephraim Moses Lilien |  אפרים משה ליליין Ephraim Moses Lilien |  אפרים משה ליליין Reconstructed wall from the Ortenau family home |  קיר משוחזר מבית משפחת אורטנאו


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009