תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Uri Katzenstein

אורי קצנשטיין

Israeli, born 1951
Home, 2000-2001
Cast and painted bronze
65 cm high
The Israel Museum, Jerusalem; purchase,
ARTVISION Acquisitions Committee, Israel
Collection of the artist
B09.0062

ישראלי, נולד-ב 1951
2001-2000, Home
יציקת ברונזה וצבע
גובה 65 ס"מ
מוזיאון ישראל, ירושלים
רכישה בנדיבות ועדת הרכישות ארטוויז’ן, ישראל ואוסף האמן
Reproductions | שכפולים

Diane Arbus | דיאן ארבוס Vardi Kahana | ורדי כהנא Vardi Kahana | ורדי כהנא Jacob Gerritsz Cuyp | יקוב חֶריץ קויפּ Nicholas Nixon | ניקולס ניקסון Nicholas Nixon | ניקולס ניקסון Angela Strassheim |  אנג’לה סטרסהיים Gal Weinstein |  גל וינשטיין Philip Rantzer |  פיליפ רנצר Uri Katzenstein | אורי קצנשטיין Kiki Smith | קיקי סמית


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009