תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Nicholas Nixon

ניקולס ניקסון

American, born 1947
The Brown Sisters, 2004
(1975-2008, on display, photos at a two-year interval)
Gelatin silver print
37 X 41 cm each
The Israel Museum, Jerusalem
Gift of Barbara and Eugene Schwartz, New York, in honor of Jerry, Ellen, and Avi Stern; Barbara Schwartz, New York, in memory of Eugene Schwartz; Gary B.
Sokol, San Francisco; and the Pritzker Foundation, San Francisco, to American Friends of the Israel Museum

אמריקני, נולד ב-1947
האחיות בראון, 2004
(2008-1975, בתערוכה מוצג מבחר צילומים במרווח של שנתיים)
הדפסת-כסף
41x37 ס"מ כל אחד
מוזיאון ישראל, ירושלים מתנת ברברה ויוג’ין שוורץ, ניו-יורק, לכבוד ג’רי, אלן ואבי שטרן ; ברברה שוורץ ניו-יורק, לזכר יוג’ין שוורץ ;גרי ב ’סוקול, סן-פרנסיסקו וקרן פריצקר, סן-פרנסיסקו לידידי מוזיאון ישראל בארה”ב
Reproductions | שכפולים

Diane Arbus | דיאן ארבוס Vardi Kahana | ורדי כהנא Vardi Kahana | ורדי כהנא Jacob Gerritsz Cuyp | יקוב חֶריץ קויפּ Nicholas Nixon | ניקולס ניקסון Nicholas Nixon | ניקולס ניקסון Angela Strassheim |  אנג’לה סטרסהיים Gal Weinstein |  גל וינשטיין Philip Rantzer |  פיליפ רנצר Uri Katzenstein | אורי קצנשטיין Kiki Smith | קיקי סמית


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009