תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Jacob Gerritsz Cuyp
Aelbert Cuyp

יקוב חֶריץ קויפּ
אלברט קויפ

Dutch, 1594-1651/2
Dutch, 1620-1691
Portrait of a Family in a Landscape, 1641
Oil on canvas
155 X 249 cm
The Israel Museum, Jerusalem
Gift of Joseph R. and Madeleine Nash, Paris
B65.04.0166

הולנדי, 1651/2-1594
הולנדי, 1691-1620
דיוקן משפחה בנוף, 1641
צבעי-שמן על בד
249X155 ס"מ
מוזיאון ישראל, ירושלים
מתנת מדלן ויוסף נאש, פריז
Reproductions | שכפולים

Diane Arbus | דיאן ארבוס Vardi Kahana | ורדי כהנא Vardi Kahana | ורדי כהנא Jacob Gerritsz Cuyp | יקוב חֶריץ קויפּ Nicholas Nixon | ניקולס ניקסון Nicholas Nixon | ניקולס ניקסון Angela Strassheim |  אנג’לה סטרסהיים Gal Weinstein |  גל וינשטיין Philip Rantzer |  פיליפ רנצר Uri Katzenstein | אורי קצנשטיין Kiki Smith | קיקי סמית


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009