תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Angela Strassheim

אנג’לה סטרסהיים

American, born 1969
Untitled (Father and Son), 2004
Chromogenic print
100 X 70 cm
The Israel Museum, Jerusalem
Purchase, New York Contemporary Art
Acquisitions Committee of
American Friends of the Israel Museum

אמריקנית, נולדה ב-1969
בלי כותרת (אבא ובן), 2004
הדפסת-צבע
70X100 ס"מ
מוזיאון ישראל, ירושלים
רכישה בנדיבות ועדת ניו-יורק לרכישת אמנות עכשווית של ידידי מוזיאון ישראל בארה”ב

   

Reproductions | שכפולים

Diane Arbus | דיאן ארבוס Vardi Kahana | ורדי כהנא Vardi Kahana | ורדי כהנא Jacob Gerritsz Cuyp | יקוב חֶריץ קויפּ Nicholas Nixon | ניקולס ניקסון Nicholas Nixon | ניקולס ניקסון Angela Strassheim |  אנג’לה סטרסהיים Gal Weinstein |  גל וינשטיין Philip Rantzer |  פיליפ רנצר Uri Katzenstein | אורי קצנשטיין Kiki Smith | קיקי סמית


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009