תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Avraham Ofek

אברהם אופק

Israeli, born Bulgaria,
1935-1990
“Those Who Do Good Deeds on Behalf of
Others are Protected from Harm,”
1989
Gouache, watercolor, and pencil on paper
65 X 91 cm
Collection of Talma Ofek, Jerusalem

ישראלי (יליד בולגריה)
1990-1935
“שלוחי מצווה אינם ניזוקין", 1989
גואש, צבעי-מים ועיפרון על נייר
91X65 ס"מ
אוסף תלמה אופק, ירושלים
Homeland | ארץ אבות

Reuven Rubin | ראובן רובין Gideon Rubin |  גדעון רובין Yohanan Simon | יוחנן סימון Nurit David | נורית דוד Avraham Ofek | אברהם אופק Keren Gueller | קרן גלר Shuka Glotman | שוקה גלוטמן Michal Heiman  |  מיכל היימן Raed Bawayah | ראאד בואיה Avraham Soskin | אברהם סוסקין Michael Rorberger | מיכאל רורברגר Itschak de Lange | יצחק דה לנגה Arie Aroch | אריה ארוך Jan Rauchwergern | יאן ראוכוורגר Olaf Kuhnemann | אולף קונמןPhilip Rantzer | פיליפ רנצר Guy Ben-Ner | גיא בן-נר


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009