תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Shuka Glotman

שוקה גלוטמן

Israeli, born 1953
Non-Historical Moments, 1995
Color photocopy
19 X 18.5 cm each
The Israel Museum, Jerusalem
Purchase, America-Israel Cultural Foundation
B99.0602 (a-j)

ישראלי, נולד c-1953
רגעים לא-היסטוריים, 1995
צילום מסמכים צבעוני
18.5X19 ס"מ כל אחד
מוזיאון ישראל, ירושלים
רכישה מקרן התרבות
אמריקה-ישראל
Homeland | ארץ אבות

Reuven Rubin | ראובן רובין Gideon Rubin |  גדעון רובין Yohanan Simon | יוחנן סימון Nurit David | נורית דוד Avraham Ofek | אברהם אופק Keren Gueller | קרן גלר Shuka Glotman | שוקה גלוטמן Michal Heiman  |  מיכל היימן Raed Bawayah | ראאד בואיה Avraham Soskin | אברהם סוסקין Michael Rorberger | מיכאל רורברגר Itschak de Lange | יצחק דה לנגה Arie Aroch | אריה ארוך Jan Rauchwergern | יאן ראוכוורגר Olaf Kuhnemann | אולף קונמןPhilip Rantzer | פיליפ רנצר Guy Ben-Ner | גיא בן-נר


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009