תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Raed Bawayah

ראאד בואיה

born Israel 1971,
active France
Untitled (from the series
“Childhood Memories”), 2003
Gelatin silver print
48 X 48 cm
Collection of Alma Luxembourg, Tel Aviv,
courtesy of The Heder Contemporary Art
Gallery, Tel Aviv

נולד בישראל ב-1971
פועל בצרפת
בלי כותרת, מן הסדרה "זיכרונות ילדות”, 2003
הדפסת-כסף, 48X48 ס"מ
אוסף עלמה לוכסמבורג,
תל-אביב,
באדיבות גלריה החדר, תל-אביב


Homeland | ארץ אבות

Reuven Rubin | ראובן רובין Gideon Rubin |  גדעון רובין Yohanan Simon | יוחנן סימון Nurit David | נורית דוד Avraham Ofek | אברהם אופק Keren Gueller | קרן גלר Shuka Glotman | שוקה גלוטמן Michal Heiman  |  מיכל היימן Raed Bawayah | ראאד בואיה Avraham Soskin | אברהם סוסקין Michael Rorberger | מיכאל רורברגר Itschak de Lange | יצחק דה לנגה Arie Aroch | אריה ארוך Jan Rauchwergern | יאן ראוכוורגר Olaf Kuhnemann | אולף קונמןPhilip Rantzer | פיליפ רנצר Guy Ben-Ner | גיא בן-נר


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009