תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Gideon Rubin

גדעון רובין

born Israel 1973,
active London
Family Ties, 2008
Oil on canvas
122 X 101 cm
Collection of Ronit and Eitan Amit, Tel Aviv

ישראלי, נולד ב-1973
פועל בלונדון
קשרי משפחה, 2008
צבעי-שמן על בד
101X122 ס"מ
אוסף רונית ואיתן עמית, תל-אביב


Homeland | ארץ אבות

Reuven Rubin | ראובן רובין Gideon Rubin |  גדעון רובין Yohanan Simon | יוחנן סימון Nurit David | נורית דוד Avraham Ofek | אברהם אופק Keren Gueller | קרן גלר Shuka Glotman | שוקה גלוטמן Michal Heiman  |  מיכל היימן Raed Bawayah | ראאד בואיה Avraham Soskin | אברהם סוסקין Michael Rorberger | מיכאל רורברגר Itschak de Lange | יצחק דה לנגה Arie Aroch | אריה ארוך Jan Rauchwergern | יאן ראוכוורגר Olaf Kuhnemann | אולף קונמןPhilip Rantzer | פיליפ רנצר Guy Ben-Ner | גיא בן-נר


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009