תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Jan Rauchwerger

יאן ראוכוורגר

Israeli,
born Turkmenistan 1942
Portrait of the Children,1993
Oil on canvas
170X200 cm
Collection of Rachel and Dov Gottesman,
Tel Aviv

ישראלי
נולד בתורכמניסתאן ב-1942
דיוקן הילדים, 1993
צבעי-שמן על בד
200X170 ס"מ
אוסף רחל ודב גוטסמן, תל-אביב


Homeland | ארץ אבות

Reuven Rubin | ראובן רובין Gideon Rubin |  גדעון רובין Yohanan Simon | יוחנן סימון Nurit David | נורית דוד Avraham Ofek | אברהם אופק Keren Gueller | קרן גלר Shuka Glotman | שוקה גלוטמן Michal Heiman  |  מיכל היימן Raed Bawayah | ראאד בואיה Avraham Soskin | אברהם סוסקין Michael Rorberger | מיכאל רורברגר Itschak de Lange | יצחק דה לנגה Arie Aroch | אריה ארוך Jan Rauchwergern | יאן ראוכוורגר Olaf Kuhnemann | אולף קונמןPhilip Rantzer | פיליפ רנצר Guy Ben-Ner | גיא בן-נר


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009