תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Olaf Kuhnemann

אולף קונמן

born Switzerland 1972,
active Israel and Germany
Birthday, 2006
Oil on canvas
Tel Aviv Museum of Art and Isracard Prize

נולד בשווייץ ב-1972
פועל בישראל ובגרמניה
יום-הולדת, 2006
צבעי-שמן על בד
מוזיאון תל אביב לאמנות ופרס ישראכרט


Homeland | ארץ אבות

Reuven Rubin | ראובן רובין Gideon Rubin |  גדעון רובין Yohanan Simon | יוחנן סימון Nurit David | נורית דוד Avraham Ofek | אברהם אופק Keren Gueller | קרן גלר Shuka Glotman | שוקה גלוטמן Michal Heiman  |  מיכל היימן Raed Bawayah | ראאד בואיה Avraham Soskin | אברהם סוסקין Michael Rorberger | מיכאל רורברגר Itschak de Lange | יצחק דה לנגה Arie Aroch | אריה ארוך Jan Rauchwergern | יאן ראוכוורגר Olaf Kuhnemann | אולף קונמןPhilip Rantzer | פיליפ רנצר Guy Ben-Ner | גיא בן-נר


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009