תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Philip Rantzer

פיליפ רנצר

Israeli, born Romania 1956
Isadora, 2000
Mixed media and sound track, 135X80X38 cm
Collection of the artist
Sound track (in Romanian): the artist’s father
tells of his first meeting with the young Isadora, who would become his wife

ישראלי, נולד ברומניה ב-1956
איזדורה, 2000
עירוב טכניקות ופס קול, 38X80X135 ס"מ
אוסף האמן
פס הקול :אבי האמן מספר ברומנית על פגישתו
הראשונה עם איזדורה, הנערה שהיתה לאשתו


Homeland | ארץ אבות

Reuven Rubin | ראובן רובין Gideon Rubin |  גדעון רובין Yohanan Simon | יוחנן סימון Nurit David | נורית דוד Avraham Ofek | אברהם אופק Keren Gueller | קרן גלר Shuka Glotman | שוקה גלוטמן Michal Heiman  |  מיכל היימן Raed Bawayah | ראאד בואיה Avraham Soskin | אברהם סוסקין Michael Rorberger | מיכאל רורברגר Itschak de Lange | יצחק דה לנגה Arie Aroch | אריה ארוך Jan Rauchwergern | יאן ראוכוורגר Olaf Kuhnemann | אולף קונמןPhilip Rantzer | פיליפ רנצר Guy Ben-Ner | גיא בן-נר


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009