תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Itschak de Lange

יצחק דה לנגה

Israeli, born 1951
Talks I Had with Max and Uncle P., 2001
Acrylic and varnish on paper
35 X 45 cm
Collection of the artist

ישראלי, נולד ב-1951
שיחות שהיו לי עם
Max ו Uncle P
2001
צבעי אקריליק ולכה על נייר
45X35 ס"מ
אוסף האמן


Homeland | ארץ אבות

Reuven Rubin | ראובן רובין Gideon Rubin |  גדעון רובין Yohanan Simon | יוחנן סימון Nurit David | נורית דוד Avraham Ofek | אברהם אופק Keren Gueller | קרן גלר Shuka Glotman | שוקה גלוטמן Michal Heiman  |  מיכל היימן Raed Bawayah | ראאד בואיה Avraham Soskin | אברהם סוסקין Michael Rorberger | מיכאל רורברגר Itschak de Lange | יצחק דה לנגה Arie Aroch | אריה ארוך Jan Rauchwergern | יאן ראוכוורגר Olaf Kuhnemann | אולף קונמןPhilip Rantzer | פיליפ רנצר Guy Ben-Ner | גיא בן-נר


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009