תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Nurit David

נורית דוד

Israeli, born 1952
A Garden Within a Garden (Three Ages of Man), 1996
Oil on canvas, 83 x 101 cm
Givon Art Gallery, Tel Aviv

ישראלית, נולדה ב-1952
גן בתוך גן
(שלוש תקופות בחיי אדם), 1996
שמן על בד, 101x83 ס"מ
אוסף גבעון גלריה לאמנות,
תל אביב


Homeland | ארץ אבות

Reuven Rubin | ראובן רובין Gideon Rubin |  גדעון רובין Yohanan Simon | יוחנן סימון Nurit David | נורית דוד Avraham Ofek | אברהם אופק Keren Gueller | קרן גלר Shuka Glotman | שוקה גלוטמן Michal Heiman  |  מיכל היימן Raed Bawayah | ראאד בואיה Avraham Soskin | אברהם סוסקין Michael Rorberger | מיכאל רורברגר Itschak de Lange | יצחק דה לנגה Arie Aroch | אריה ארוך Jan Rauchwergern | יאן ראוכוורגר Olaf Kuhnemann | אולף קונמןPhilip Rantzer | פיליפ רנצר Guy Ben-Ner | גיא בן-נר


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009