תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Keren Gueller

קרן גלר

Israeli, born 1976
Kisses, 2005
Video, 3 mins.
Collection of the artist
The artist’s family members kissing one another over a weekend

ישראלית, נולדה ב-1976
נשיקות, 2005
עבודת וידאו, 3 דק’
אוסף האמנית
בני משפחתה של האמנית מתנשקים במהלך סוף שבוע אחד


Homeland | ארץ אבות

Reuven Rubin | ראובן רובין Gideon Rubin |  גדעון רובין Yohanan Simon | יוחנן סימון Nurit David | נורית דוד Avraham Ofek | אברהם אופק Keren Gueller | קרן גלר Shuka Glotman | שוקה גלוטמן Michal Heiman  |  מיכל היימן Raed Bawayah | ראאד בואיה Avraham Soskin | אברהם סוסקין Michael Rorberger | מיכאל רורברגר Itschak de Lange | יצחק דה לנגה Arie Aroch | אריה ארוך Jan Rauchwergern | יאן ראוכוורגר Olaf Kuhnemann | אולף קונמןPhilip Rantzer | פיליפ רנצר Guy Ben-Ner | גיא בן-נר


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009