תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Avraham Soskin

אברהם סוסקין

Israeli, born Russia,
1881-1963
Families, Tel Aviv, ca. 1910-20
Lambda print from original negatives, 24 X 18 cm
The Lavon Institute for Labour Movement
Research, Tel Aviv

ישראלי (ליד רוסיה)
1963-1881
משפחות, תל-אביב, 1910 עד 1920 בקירוב
הדפסת למדה מתשלילים מקוריים, 18X24 ס"מ
מכון לבון - ארכיון תנועת העבודה,
תל–אביב


Homeland | ארץ אבות

Reuven Rubin | ראובן רובין Gideon Rubin |  גדעון רובין Yohanan Simon | יוחנן סימון Nurit David | נורית דוד Avraham Ofek | אברהם אופק Keren Gueller | קרן גלר Shuka Glotman | שוקה גלוטמן Michal Heiman  |  מיכל היימן Raed Bawayah | ראאד בואיה Avraham Soskin | אברהם סוסקין Michael Rorberger | מיכאל רורברגר Itschak de Lange | יצחק דה לנגה Arie Aroch | אריה ארוך Jan Rauchwergern | יאן ראוכוורגר Olaf Kuhnemann | אולף קונמןPhilip Rantzer | פיליפ רנצר Guy Ben-Ner | גיא בן-נר


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009