תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Yohanan Simon

יוחנן סימון

Israeli, born Germany,
1905-1976
Sabbath on the Kibbutz, 1947
Oil on canvas
65 X 55 cm
Tel Aviv Museum of Art

ישראלי, (יליד גרמניה)
1976-1905
שבת בקיבוץ, 1947
צבע-שמן על בד
55X65 ס"מ
מוזיאון תל אביב לאמנות
Homeland | ארץ אבות

Reuven Rubin | ראובן רובין Gideon Rubin |  גדעון רובין Yohanan Simon | יוחנן סימון Nurit David | נורית דוד Avraham Ofek | אברהם אופק Keren Gueller | קרן גלר Shuka Glotman | שוקה גלוטמן Michal Heiman  |  מיכל היימן Raed Bawayah | ראאד בואיה Avraham Soskin | אברהם סוסקין Michael Rorberger | מיכאל רורברגר Itschak de Lange | יצחק דה לנגה Arie Aroch | אריה ארוך Jan Rauchwergern | יאן ראוכוורגר Olaf Kuhnemann | אולף קונמןPhilip Rantzer | פיליפ רנצר Guy Ben-Ner | גיא בן-נר


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009