תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Reuven Rubin

ראובן רובין

Israeli, born Romania,
1893-1974
My Family, 1926-27
Oil on canvas
163 X 129 cm
Tel Aviv Museum of Art

ישראלי, (יליד רומניה)
1974-1893
משפחתי, 1927-1926
צבעי-שמן על בד
129X163 ס"מ
מוזיאון תל אביב לאמנות
Homeland | ארץ אבות

Reuven Rubin | ראובן רובין Gideon Rubin |  גדעון רובין Yohanan Simon | יוחנן סימון Nurit David | נורית דוד Avraham Ofek | אברהם אופק Keren Gueller | קרן גלר Shuka Glotman | שוקה גלוטמן Michal Heiman  |  מיכל היימן Raed Bawayah | ראאד בואיה Avraham Soskin | אברהם סוסקין Michael Rorberger | מיכאל רורברגר Itschak de Lange | יצחק דה לנגה Arie Aroch | אריה ארוך Jan Rauchwergern | יאן ראוכוורגר Olaf Kuhnemann | אולף קונמןPhilip Rantzer | פיליפ רנצר Guy Ben-Ner | גיא בן-נר


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009