תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Michal Heiman

מיכל היימן

Israeli, born 1954
Two out of Eight (Suitcase No. 1), 1994
From the family album of the late
Naftali Heiman
Transparencies and light box, 36X51.5X9 cm
Private collection, Tel Aviv

ישראלית, נולדה ב-1954
1994, שתיים מתוך שמונה
(מזוודה מס' 1)
מתוך אלבום משפחת נפתלי היימן ז”ל
שקפים וארגז אור,
9X51.5X36 ס"מ
אוסף פרטי, תל-אביב


Homeland | ארץ אבות

Reuven Rubin | ראובן רובין Gideon Rubin |  גדעון רובין Yohanan Simon | יוחנן סימון Nurit David | נורית דוד Avraham Ofek | אברהם אופק Keren Gueller | קרן גלר Shuka Glotman | שוקה גלוטמן Michal Heiman  |  מיכל היימן Raed Bawayah | ראאד בואיה Avraham Soskin | אברהם סוסקין Michael Rorberger | מיכאל רורברגר Itschak de Lange | יצחק דה לנגה Arie Aroch | אריה ארוך Jan Rauchwergern | יאן ראוכוורגר Olaf Kuhnemann | אולף קונמןPhilip Rantzer | פיליפ רנצר Guy Ben-Ner | גיא בן-נר


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009