תמונות מחיי משפחה
Family traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Micha Kirshner

מיכה קירשנר

Israeli, born Italy 1947
Aisha el-Kord, Khan Yunis Refugee Camp, 1988
Gelatin silver print
128 X 128 cm
The Israel Museum, Jerusalem
Purchase, Lynn Honickman Fund, New York
B90.0287

ישראלי, נולד באיטליה ב-1947
עיישה אל-קורד, מחנה פליטים חאן-יונס, 1988
הדפסת-כסף
128x128 ס"מ
מוזיאון ישראל, ירושלים
רכישה בנדיבות קרן לין הוניקמן, ניו-יורק
Ancient Tales Revisited | סיפור ישן

Gabriel Metsu | גבריאל מֶצוּ Jan Victors | יאן ויקטורס Adi Nes | עדי נס Micha Kirshner | מיכה קירשנר Madonna |  מדונה The Virgin of the Pilgrims and Child |  המדונה של עולי הרגל וילד Erez Israeli |  ארז ישראלי,


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009