תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Jan Victors

יאן ויקטורס

Dutch, 1620-1676
The Dismissal of Hagar, 1650
Oil on canvas
The Israel Museum, Jerusalem
144 X 181 cm
Gift of Emile E. Wolf,
New York,
to American Friends of the Israel Museum
B76.0219

הולנדי, 1676-1620
גירוש הגר, 1650
צבעי-שמן על בד
181X144 ס"מ
מוזיאון ישראל, ירושלים
מתנת אמיל א ’וולף, ניו-יורק,
לידידי מוזיאון ישראל בארה”ב
Ancient Tales Revisited | סיפור ישן

Gabriel Metsu | גבריאל מֶצוּ Jan Victors | יאן ויקטורס Adi Nes | עדי נס Micha Kirshner | מיכה קירשנר Madonna |  מדונה The Virgin of the Pilgrims and Child |  המדונה של עולי הרגל וילד Erez Israeli |  ארז ישראלי,


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009