תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Gabriel Metsu

גבריאל מֶצוּ

Dutch, 1629-1667
The Sacrifice of Isaac,
ca. 1660
Oil on canvas, 61X 47 cm
The Israel Museum, Jerusalem
Gift of Emile E. Wolf, New York, through the America-Israel Cultural Foundation
B70.0131

הולנדי, 1667-1629
עקדת יצחק, 1660 בקירוב
צבעי-שמן על בד
47X61 ס"מ
מוזיאון ישראל, ירושלים
מתנת אמיל א ’וולף, ניו-יורק,
באמצעות קרן התרבות
אמריקה-ישראל


Ancient Tales Revisited | סיפור ישן

Gabriel Metsu | גבריאל מֶצוּ Jan Victors | יאן ויקטורס Adi Nes | עדי נס Micha Kirshner | מיכה קירשנר Madonna |  מדונה The Virgin of the Pilgrims and Child |  המדונה של עולי הרגל וילד Erez Israeli |  ארז ישראלי,


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009