תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Adi Nes

עדי נס

Israeli, born 1966
Untitled (Abraham and Isaac), 2004
Chromogenic print
103 X 103 cm
The Israel Museum, Jerusalem
Purchase, Marion and Guy Naggar Fund, London
B06.2937

ישראלי, נולד ב-1969
בלי כותרת (אברהם ויצחק) 2004
הדפסת-צבע
103X103 ס"מ
מוזיאון ישראל, ירושלים
רכישה בנדיבות קרן מריון וגי נגר, לונדון


Ancient Tales Revisited | סיפור ישן

Gabriel Metsu | גבריאל מֶצוּ Jan Victors | יאן ויקטורס Adi Nes | עדי נס Micha Kirshner | מיכה קירשנר Madonna |  מדונה The Virgin of the Pilgrims and Child |  המדונה של עולי הרגל וילד Erez Israeli |  ארז ישראלי,


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009