תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Erez Israeli

ארז ישראלי

Israeli, born 1974
Untitled, 2006
Video, 4:10 mins.
The Israel Museum, Jerusalem
Purchase, Marion and Guy Naggar Fund, London
B06.2927

ישראלי, נולד ב-1974
בלי כותרת, 2006
עבודת וידאו, 4:10 דק’
מוזיאון ישראל, ירושלים
רכישה בנדיבות קרן מריון וגי נגר, לונדון


Ancient Tales Revisited | סיפור ישן

Gabriel Metsu | גבריאל מֶצוּ Jan Victors | יאן ויקטורס Adi Nes | עדי נס Micha Kirshner | מיכה קירשנר Madonna |  מדונה The Virgin of the Pilgrims and Child |  המדונה של עולי הרגל וילד Erez Israeli |  ארז ישראלי,


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009