תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Madonna

מדונה

Artist unknown, France, late 14th century
Madonna (Child is missing)
Stone and traces of paint,
h. 130 cm
The Israel Museum, Jerusalem
Gift of the Jacques and Yulla Lipchitz
Art Collection
B04.0986

אמן לא ידוע, צרפת,
סוף המאהה-14
מדונה (הילד חסר)
אבן ושרידי צבע, גובה 130 ס"מ
מוזיאון ישראל, ירושלים
מתנת אוסף ז’אק ויולה ליפשיץ


Ancient Tales Revisited | סיפור ישן

Gabriel Metsu | גבריאל מֶצוּ Jan Victors | יאן ויקטורס Adi Nes | עדי נס Micha Kirshner | מיכה קירשנר Madonna |  מדונה The Virgin of the Pilgrims and Child |  המדונה של עולי הרגל וילד Erez Israeli |  ארז ישראלי,


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009