תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Artist unknown, Cuzco School

אמן לא ידוע, אסכולת קוסקו

Peru, 18th century
The Virgin of the Pilgrims and Child
Oil on canvas
71.3X 57.5 cm
The Israel Museum, Jerusalem
The Arthur and Madeleine Chalette Lejwa Collection,
bequeathed by Madeleine Chalette Lejwa, New York,
to American Friends of the Israel Museum

פרו, המאה ה-18
המדונה של עולי הרגל וילד
צבעי-שמן על בד
57.5X71.3ס"מ
מוזיאון ישראל, ירושלים
אוסף ארתור ומדלן שאלט לג’ואה, שציוותה
מדלן שאלט לג’ואה, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב


Ancient Tales Revisited | סיפור ישן

Gabriel Metsu | גבריאל מֶצוּ Jan Victors | יאן ויקטורס Adi Nes | עדי נס Micha Kirshner | מיכה קירשנר Madonna |  מדונה The Virgin of the Pilgrims and Child |  המדונה של עולי הרגל וילד Erez Israeli |  ארז ישראלי,


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009