תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Gideon Gechtman

גדעון גכטמן

Israeli, born Egypt,
1942-2008
Hairbrushes (Gideon and Bat-Sheva
Gechtman), 1974
Hairbrushes (Gideon, Bat-Sheva, and Yotam Gechtman), 1974
Hairbrushes (Gideon, Bat-Sheva, Yotam,
and Noam), 1977
Human hair, wood, copper, glass
Collection of Bat-Sheva Gechtman,
Rishon-Le’Zion

ישראלי (יליד מצרים),
2008-1942
מברשות (גדעון ובת-שבע גכטמן), 1974
מברשות (גדעון, בת-שבע ויותם גכטמן), 1974
מברשות (גדעון, בת-שבע, יותם ונועם גכטמן), 1977
שֹער אדם, עץ, נחושת וזכוכית
אוסף בת-שבע גכטמן,
ראשון-לציון
Memorials | לוחות זיכרון

Issai Kulviansky | ישי קולביאנסקי Michael Gross | מיכאל גרוס Funerary lekythoi with farewell scenes |  מצבות-לקיטוס ועליהן סצנות פרידה Christian Boltanski | כריסטיאן בולטנסקי Gideon Gechtman | גדעון גכטמן Micha Ullman | מיכה אולמן


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009