תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Christian Boltanski

כריסטיאן בולטנסקי

French, born 1944
Monument - Souvenir Images, 1973-88
Gelatin silver print, bulbs, tin, electric wire
150 X 400 cm
The Israel Museum, Jerusalem
Gift of the artist in memory of Jacques Ohayon
B89.0071

צרפתי, נולד ב-1944
מונומנט - דימויי זיכרון,
1988-1973
הדפסת-כסף, נורות, פח וחוטי חשמל
400X150 ס"מ
מוזיאון ישראל, ירושלים
מתנת האמן לזכר ז’ק אוחיון
Memorials | לוחות זיכרון

Issai Kulviansky | ישי קולביאנסקי Michael Gross | מיכאל גרוס Funerary lekythoi with farewell scenes |  מצבות-לקיטוס ועליהן סצנות פרידה Christian Boltanski | כריסטיאן בולטנסקי Gideon Gechtman | גדעון גכטמן Micha Ullman | מיכה אולמן


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009