תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Funerary lekythoi with farewell scenes

מצבות-לקיטוס ועליהן סצנות פרידה

Athens, Greece,
4th century BCE
Marble, h. 80 cm.
The Israel Museum, Jerusalem
Gift of Ella Brummer, Durham, NC, to American Friends of the Israel Museum,
in memory of her husband, Ernest Brummer
IMJ.78.19.173

אתונה, יוון,
המאה ה - 4 לפני הספירה
שיש, גובה 80 ס"מ
מוזיאון ישראל, ירושלים
מתנת אלה ברומר
דורהם, קרוליינה הצפונית
לידידי מוזיאון ישראל בארה”ב,
לזכר בעלה, ארנסט ברומר


Memorials | לוחות זיכרון

Issai Kulviansky | ישי קולביאנסקי Michael Gross | מיכאל גרוס Funerary lekythoi with farewell scenes |  מצבות-לקיטוס ועליהן סצנות פרידה Christian Boltanski | כריסטיאן בולטנסקי Gideon Gechtman | גדעון גכטמן Micha Ullman | מיכה אולמן


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009