תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Issai Kulviansky

ישי קולביאנסקי

born Lithuania,
active Europe and Israel, 1892-1970
Death of the Jewish Carpenter
(The Artist’s Father), 1926
Oil on canvas, 190 X 70 cm
The Israel Museum, Jerusalem
Received through JRSO (Jewish Restitution
Successor Organization)
B55.04.1771

יליד ליטא
פעל באירופה ובישראל,
1970-1892
מותו של הנגר היהודי (אבי האמן), 1926
צבעי-שמן על בד, 70x190 ס"מ
מוזיאון ישראל, ירושלים
התקבל באמצעות ירס”ו, ארגון להשבת נכסי יהודים

   

Memorials | לוחות זיכרון

Issai Kulviansky | ישי קולביאנסקי Michael Gross | מיכאל גרוס Funerary lekythoi with farewell scenes |  מצבות-לקיטוס ועליהן סצנות פרידה Christian Boltanski | כריסטיאן בולטנסקי Gideon Gechtman | גדעון גכטמן Micha Ullman | מיכה אולמן


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009