תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Arie Aroch

אריה ארוך

Israeli, born Russia,
1908-1974
Portrait of the Artist’s Father, 1955
Oil on canvas, 91 X 72 cm
Extended loan to the Israel Museum from
Yonatan Aroch’s collection, Tel Aviv
L-B86.051

ישראלי (יליד רוסיה),
1974-1908
דיוקן אבי האמן, 1955
צבעי-שמן על בד
72X91 ס"מ
השאלה ארוכת-טווח למוזיאון ישראל מאוסף יונתן ארוך,
תל-אביב


Homeland | ארץ אבות

Reuven Rubin | ראובן רובין Gideon Rubin |  גדעון רובין Yohanan Simon | יוחנן סימון Nurit David | נורית דוד Avraham Ofek | אברהם אופק Keren Gueller | קרן גלר Shuka Glotman | שוקה גלוטמן Michal Heiman  |  מיכל היימן Raed Bawayah | ראאד בואיה Avraham Soskin | אברהם סוסקין Michael Rorberger | מיכאל רורברגר Itschak de Lange | יצחק דה לנגה Arie Aroch | אריה ארוך Jan Rauchwergern | יאן ראוכוורגר Olaf Kuhnemann | אולף קונמןPhilip Rantzer | פיליפ רנצר Guy Ben-Ner | גיא בן-נר


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009