תמונות מחיי משפחה
Family Traces

..


למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-
Christian Boltanski | כריסטיאן בולטנסקי Gideon Gechtman | גדעון גכטמן Bride and groom from the Bene Israel community | חתן וכלה מקהילת בני-ישראל Charlotte von Rothschild | שרלוט פון-רוטשילד Anthony Goicolea | אנטוני גויקוליאה Moshe Gershuni | משה גרשוני Frida Kahlo | פרידה קאלו Attributed to Jacob Gerritsz Cuyp | מיוחס ליקוב חֶריץ קויפ Esther Knobel | אסתר קנובל Larry Abramson | לארי אברמסון Reconstructed wall from the Ortenau family home | קיר משוחזר מבית משפחת אורטנאו Ephraim Moses Lilien | אפרים משה ליליין Pablo Picasso | פבלו פיקאסו Memorabilia | מזכרת נצח Family Albums | תמונות מן האלבום Memorials | לוחות זיכרון Diane Arbus | דיאן ארבוס Vardi Kahana | ורדי כהנא Kiki Smith | קיקי סמית Jacob Gerritsz Cuyp | יקוב חֶריץ קויפּ Reproductions | שכפולים Uri Katzenstein | אורי קצנשטיין Philip Rantzer | פיליפ רנצר Nicholas Nixon | ניקולס ניקסון Angela Strassheim | אנג’לה סטרסהיים Gal Weinstein | גל וינשטיין Nurit David | נורית דוד Avraham Ofek | אברהם אופק Gideon Rubin | גדעון רובין Reuven Rubin | ראובן רובין Yohanan Simon | יוחנן סימון Keren Gueller | קרן גלר Shuka Glotman | שוקה גלוטמן Itschak de Lange | יצחק דה לנגהMichael Rorberger | מיכאל רורברגרAvraham Soskin | אברהם סוסקין Michal Heiman | מיכל היימן Raed Bawayah | ראאד בואיה Jan Rauchwergern | יאן ראוכוורגר The Virgin of the Pilgrims and Child | המדונה של עולי הרגל וילד Micha Kirshner | מיכה קירשנר Micha Ullman | מיכה אולמןIssai Kulviansky | ישי קולביאנסקיAdi Nes | עדי נסGabriel Metsu | גבריאל מֶצוּ Jan Victors | יאן ויקטורס Michael Gross | מיכאל גרוסOlaf Kuhnemann | אולף קונמן Guy Ben-Ner | גיא בן-נר Funerary lekythoi with farewell scenes | מצבות-לקיטוס ועליהן סצנות פרידה Arie Aroch | אריה ארוך Pavel Wolberg | פבל וולברג
Madonna | מדונה Philip Rantzer | פיליפ רנצר Erez Israeli | ארז ישראלי