על אודות התערוכה
חתונה
פיסול
למטה
מי מה
שולחנות חול
יום השוויון
ספרייה
רישומי ספרייה
שמים
יֶרח
רישומי ארוחות
סרטים
תודות

About the exhibition
Wedding
Sculpture
Under
Who What
Sand Tables
Equinox
Library
Library Drawings
Sky
Month
Meals
Films
Credits
למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem |
Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-