בושם האפרסמון

שמו של צמח האפרסמון (בלזמון) נודע למרחוק בעת העתיקה הודות לבושם היקר בעולם שהופק ממנו ובשל התכונות הרפואיות הפלאיות שיוחסו לו והמומחיות המיוחדת שנדרשה להפקתו. בייחוד יצאו מוניטין לאפרסמון שגדל בעין־גדי וביריחו, אזורים שהורדוס שלט בהם להוציא זמן קצר כשנאלץ לחכור את האדמות מקלאופטרה שקיבלה אותן במתנה מאנטוניוס.

הקנקן שכאן הוא הכלי היחיד הנושא את השם אפרסמון. הפכית שלצדו מכילה נוזל בן 2000 שנה שאינו מזוהה, אך ברור שמדובר בחומר יקר, שנארז בזהירות והוטמן במערה סמוך לקומראן. ייתכן שזה השריד האחרון בעולם של הבושם המפורסם.

balsam
פכית חרס. סוף המאה ה-1 לפני הספירה, חרס, סיבי עץ תמר ונוזל, קמ'ט ארכאולוגיה יהודה ושומרון.
צילום: מוזיאון ישראל, ירושלים