קבורת המלך

יוסף בן מתתיהו מספר שלאחר מות הורדוס ביריחו הובלה גופתו בתהלוכת לוויה מלכותית להרודיון ושם נקבר בקבר שהכין לעצמו מראש. ב-2007, לאחר שנים של חיפושים, התגלו שרידי מבנה קבר, שהחופרים זיהו בו את קברו של הורדוס. מכיוון ששמו אינו מופיע על הקבר או על ארונות הקבורה, הזיהוי איננו מוחלט.

נראה שהורדוס הקדיש מחשבה רבה להנצחת זכרו. כנראה התלבט במיקום הקבר והשרידים בהרודיון מעידים ששינה את דעתו פעמים מספר. "אחוזת הקבר" הראשונה, שבנה בהרודיון תחתית, כללה את כל הדרוש לקבורה ולטקס הנלווה: מסלול באורך 350 מ', מקווה טהרה גדול, טרקלין טקסי, ומבואה שנועדה להוביל למערת קבר, אולם זו לא נחצבה מעולם.

לבסוף בחר הורדוס להקים את קברו על מדרון הגבעה, מחוץ לתחום ארמון-מבצר ההר, כדי להסיר כל חשש לטומאה. המאוזולאון הבוהק בלובנו נראה בבהירות מראשי ההרים שסביב ירושלים.