פרופסור אהוד נצר

בשנת 2007, אחרי עשרות שנות חיפושים, מצא פרופ' אהוד נצר את קברו של הורדוס על מורדות הרודיון שבמדבר יהודה. זו הייתה גולת הכותרת של פעילותו הארכאולוגית המרשימה של אהוד, שחפר אתרים הרודיאניים רבים והיה ממייסדי תחום הארכאולוגיה ההרודיאנית. תגלית הקבר הייתה המשך לחפירותיו החשובות בארמונות המלך הורדוס ביריחו, בקיפרוס, בקיסריה ובמצדה – אתרים שחקר ופרסם בצורה יסודית.

אהוד היה שותף לתכנון התערוכה והקטלוג המלווה אותה. בספטמבר 2010, במהלך העבודה על התערוכה, נפל אל מותו בתאטרון שחשף ליד קברו של הורדוס.

התערוכה והקטלוג, שהיו אמורים להיות פרי עבודה משותפת, הפכו ליד זיכרון למי שהיה מורה ושותף לעבודה. התערוכה והספר מוקדשים לו.

Ehud Netzer
אהוד נצר סמוך לקבר הורדוס

צילום: אנדריי ואינר