הורדוס הבנאי

אמגוון רחב של מבנים בנה הורדוס בממלכתו ומחוצה לה: במבנים המרשימים שולבו חידושים אדריכליים מהמערב ומסורות מקומיות, ומוזגו בהם חזות אסתטית, שימושיות ודמיון.

רבים ממבני הורדוס מוקמו בנוף דרמטי, ולא מעט מהם אפשרו שלל שימושים. המלך לא חסך מאמצים להוביל מים ממקורות מרוחקים ולאגור מי גשמים, וכך נהנו במפעליו – אפילו במקומות הצחיחים ביותר – מבריכות שחייה, מרחצאות וגנים רחבי ידיים. לעומת זאת העדיף הורדוס חומרי בנייה שנמצאו בסמוך לאתרי הבנייה, ורק במקרים נדירים ייבא חומרים מרחוק. אף שפעילות הבנייה הנמרצת של הורדוס מעוררת השתאות בהיקפה וגודלה,רבים מארמונותיו הפרטיים מאופיינים בממדים צנועים.

הורדוס העסיק אדריכלים ומהנדסים, אך היה מעורב בעצמו בפרטי כל אחד מהפרויקטים; מפעלי הבנייה הציבורית שלו נועדו אמנם לצורכיהם המנהליים, הדתיים והתרבותיים של נתיניו, אבל ברור ששימשו מקור גאווה וסיפוק בעבורו ושהדחף שלו לבנייה האדירה נבע בין השאר מתשוקתו לתהילה ואלמוות.