הרודיון

רוב לגבול יהודה־אידומאה ועל סף מדבר יהודה הקים הורדוס את הרודיון – הגדול והמפואר בארמונותיו, מעין ממלכה פרטית בממלכתו הגדולה.

בראש הגבעה הוקם ארמון־מבצר ההר, ובו אגף פרטי ומוגן. לרגליו, ב"הרודיון תחתית", השתרעו "הארמון הגדול", מגורי הצוות, גני נוי ובטבורם ברכת־ענק, בית מרחץ, ואגפי האורחים. במדרון עמד תאטרון אינטימי ותא אירוח מלכותי בראשו.

מלכתחילה הועיד המלך את הרודיון להנצחת זכרו. כאן, באתר היחיד הנושא את שמו, בחר להקים את קברו המונומנטלי. מסביבו שפכו כמויות אדירות של עפר ואבנים וכך נוצר ההר המלאכותי המוכר לנו כיום.