דגם הרודיון

herodium
דגם הרודיון
נבנה באגף השירותים הטכניים במוזיאון ישראל

צילום: שלמה סרי