על שולחנו של הורדוס

imports
צילום: מוזיאון ישראל, ירושלים / אלי פוזנר