גלריית מבואה

intro
פנורמת מדבר © אברהם חיי ויונה שליי
צילום גלריה © שלמה סרי