מפעלי הבנייה של הורדוס בקיסריה ובמצדה

לאתר התערוכה »

אנימציה ועריכה: אלון חצרוני
תצלומי אוויר: אלבטרוס, צילומי אוויר