חדר האירוח המלכותי

על מורדות הרודיון בנה הורדוס תאטרון מלכותי קטן ובראשו טרקלין לאירוח. כאן יכלו המלך ואורחיו המכובדים ליהנות מיין וממטעמים לפני ההצגה ובין המופעים. החדר עוטר בתבליטי טיח ובציורי־קיר שכמותם טרם נמצאו בארץ. יש לשער שעיטור מיוחד זה נעשה לקראת ביקורו של מרקוס אגריפא, המשנה לקיסר הרומי, בהרודיון בשנת 15 לפני הספירה.

התאטרון שימש זמן קצר בלבד. בחירתו של הורדוס לבנות את קברו על ההר לוותה בהחלטה להרוס את התאטרון ואת כל המבנים שלצדו. הריסת המבנים וכיסוים בעשרות אלפי טונות עפר ואבנים יצרו את ההר המלאכותי המוכר לנו כיום. הודות לכך גם נשתמרו העיטורים המרהיבים של חדר האירוח המלכותי.

חדר האירוח המלכותי
שחזור של התיאטרון וחדר האירוח המלכותי. באדיבות משלחת הרודיון, האוניברסיטה העברית בירושלים / על ידי מרקוס אדלקופ