חדר האירוח המלכותי

חדר האירוח המלכותי
צילום: מוזיאון ישראל, ירושלים / אלי פוזנר