הורדוס ושליטי רומא

הורדוס ושליטי רומא
צילום: מוזיאון ישראל, ירושלים / אלי פוזנר