חדר הכס ביריחו

חדר הכס ביריחו
צילום: מוזיאון ישראל, ירושלים / אלי פוזנר